Navn på foretak som skal opprette avtale
Bransje er viktig for inkassoprosessen. Om det er vanskelig å definere bransje trenger vi en beskrivelse rundt hvilken form for krav som vil registreres hos oss.
Organisasjonsnummer på selskap som skal inngå avtale
Et estimat på hvor mange fakturaer som vil bli sendt hvert år
Et estimat på hvor mange inkassosaker som vil bli registrert hvert år
Det er viktig for Intrum med MVA informasjon om de kravene vi mottar. Årsaken er at krav som ikke er MVA-pliktig ikke skal pålegges MVA. Hvis kun ett av flere krav er MVA-pliktig, velg alternativet begge.
Vennligst bruk én rad per person og skriv inn: Navn, e-post, Telefonnummer.